Programmapunten_backup

Ons programma

Hieronder kan je onze programmapunten kort en bondig terugvinden.

1. Sport

 • Hoge Velden
  • Opnieuw sporten in Lier
  • Ontwikkeling in handen van stad
  • Verkeersveiligheid – fietstunnel als ontsluiting
 • Verbeterde accommodatie van de atletiekpiste
 • Sportvelden
  • Heraanleg minigolf
  • Kunstgras

2. Cultuur

 • Investering van infrastructuur – nieuw cultuurcentrum
 • Ontvriezen van toelagen ProLier
 • Stad moet meer investeren in gratis locatieprojecten (bv. Zomer in het Park)

3.Mobiliteit

 • Enkel bestemmingsverkeer in de stadskern
  • Knip in Predikherenlaan: enkel inwoners van binnen de ring mogen het centrum bereiken (controle aan de hand van een slimme camera)
  • Geen vrachtvervoer boven de 3,5 ton meer in het centrum (tenzij om te laden en te lossen)
 • Busvrije Antwerpstraat – geen gelede bussen meer in stadcentrum
  • Kleinere ‘shuttle’ bussen om centrum te bereiken.
 • Fietsstraten – straten waar fietsers voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer bv. Koning Albertstraat, Frederik Peltzerstraat en Lisperstraat

4. Sociaal beleid

 • Betaalbaar wonen in Lier – inzetten op sociale woningen
 • Levenslang wonen hoger in het vaandel
 • Nieuwbouwwoningen
 • Bouwprojecten: toegankelijk voor iedereen
 • Sociale tewerkstelling – inzetten op gemeenteprojecten die bijdragen aan de stad (bv. fietspunt)
 • Verdere zoektocht naar oplossing sociaal tarief tandartsen en psychiatrie – voor volwassenen én jeugd
 • Ondersteuning van vrijwilligers – onafhankelijk contactpunt voor vrijwilligers

5. Inspraak

 • Inspraak in grote projecten – niet enkel bouwprojecten maar alle verwezenlijkingen met impact
 • Via klankgroepen, adviesraden, meldpunten, online platform, enquêtes – zowel voor verenigingen, bewegingen als buurtbewoners die er mee in aanraking komen
 • Proactief luisteren in de plaats van reactief