Welkom op de nieuwe website van sp.a Lier.

Omdat het onze sp.a betrachting is om in een samenleving zonder klassenonderscheid, waarin iedereen zich vrij en volledig kan ontplooien, zonder enige vorm van discriminatie omwille van geslacht, geaardheid, ras, handicap, taal, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging.

We willen streven naar de vervolmaking van het partijprogramma in samenwerking met de nationale en federale organisaties en socialistische initiatieven bevorderen in ons Lierke Plezierke.

We willen samen met ALLE burgers die sociaal willen zijn de rechten van ALLE mensen die het goed menen onder de loep nemen.

U gaat de volgende dagen -en ook daarna- terecht kunnen op deze website, die zal trachten u zo goed mogelijk te begeleiden naar idee├źn, vragen, bestuur, kandidaten, actie, … ook onze Lierse Sp.a-geschiedenis zal aan bod komen met onder andere heel veel verrassende oude foto’s.

Deze website moet een instrument vormen om u te informeren.

Maak er dan ook regelmatig gebruik van .

We danken u alvast voor de interesse .
Sp.a Lier